Tisk

1/2005

Pro objednání časopisu Merkur Revue, navštivte sekci „Objednávkový formulář“, kde vyplňte potřebné údaje a odešlete je.

Ukázku z aktuálního čísla 01/2005 najdete zde.


Z OBSAHU:

 • (02) Aršík Praga 1955 – návrh typologie (2)
 • (03) Rozhovor s Adolfem Absolonem
 • (08) Československé předběžné a souběžné frankované poštovní formuláře (1)
 • (13) Zapomenuté návrhy čs. Známek Fr. Kysely
 • (18) Osud kresby Petra Ginze „Měsíční krajina''
 • (22) Jednoznámkové frankatury II. Letecké emise
 • (24) Úřední a taxační razítka pražské malé pošty
 • (26) Ročníková alba ČSSR a ČSFR z let 1989–92

AUS DEM INHALT

 • (02) Interview mit Adolf Absolon
 • (08) Tschechoslowakisch vor- und mitlaufende frankierte Postformulare (1)
 • (13) Vergessene Entwürfe der tschechoslowa­kischen Briefmarken von František Kysela
 • (22) Einzelfrankaturen der II. Luftpostausgabe
 • (23) Amts- und Taxstempel der Prager Kleinpost

FROM THE CONTENTS

 • (02) Interview with Adolf Absolon
 • (08) Czechoslovak Preliminary and Parallel Franked Postal Forms (1)
 • (13) Forgotten Designs of Czechoslovak Stamps by František Kysela
 • (22) Single Frankings of the 2nd Issue of Air Mail
 • (23) Official and Taxation Postmarks of the Prague Little Post