Tisk

1/2007

Pro objednání časopisu Merkur Revue, navštivte sekci „Objednávkový formulář“, kde vyplňte potřebné údaje a odešlete je.

Ukázku z aktuálního čísla 01/2007 najdete zde.

Z OBSAHU:

 • (01) 50let známky Komenský z roku 1957
 • (02) Plebiscitní razítka (IV. část)
 • (06) Náš rozhovor s Karlem Zemanem
 • (10) Téměř zapomenutý Vladimír Kovářík
 • (12) Nejvzácnější čs. známka
 • (14) Filatelistický trh
 • (20) Zamyšlení nad známkami ČR roku 2006
 • (24) Připravená bankovka 500Kč B (dokončení)
 • (26) Rakouské jednotky z Terstu, Rijeky a Puly
 • (29) Nové řády Jihoafrické republiky
 • (31) Postřehy, poznámky, připomínky
 • (vložka I.) Anketa české známky 2006

AUS DEM INHALT

 • (01) 50 Jahre der Marke Komenský 1957
 • (02) Plebiszit-Stempel (IV. Teil)
 • (06) Unser Gespräch mit Karel Zeman
 • (10) Der fast vergessene Vladimír Kovářík
 • (12) Die seltenste tschechoslowakische Briefmarke
 • (20) Die tschechischen Briefmarken des Jahres 2006
 • (24) Die vorbereitete Banknote 500 Kčs B
 • (26) Österreichische Einheiten aus Triest, Fiume und Pola
 • (29) Neue Orden der Südafrikanischen Republik
 • (31) Bemerkungen und Anmerkungen
 • (Einlage I.) Umfrage: tschechische Briefmarken 2006

FROM THE CONTENTS

 • (01) 50 years of the 1957 Komenský stamp
 • (02) Plebiscite markings (part IV)
 • (06) Our interview with Karel Zeman
 • (10) Almost forgotten Vladimír Kovářík
 • (12) The scarcest Czechoslovak stamp
 • (20) Czech postage stamps of the year 2006
 • (24) The prepared banknote 500 Kčs B
 • (26) Austrian units from Triest, Fiume und Pola
 • (29) New Orders of the South African Republic
 • (31) Remarks and comments
 • (Attachment I.) Opinion poll: Czech postage stamps 2006