Tisk

6/2009

Pro objednání časopisu Merkur Revue, navštivte sekci „Objednávkový formulář“, kde vyplňte potřebné údaje a odešlete je.

Ukázky z aktuálního čísla 06/2009:

Z OBSAHU:

 • (1) První čs. zkusmý tisk z rotačky „Stickney“
 • (2) Novinové kolkové známky (II. část)
 • (5) Významné životní jubileum Dr. S. Šablatúry
 • (6) Nedožitá jubilea R. Koláře a E. Zmetáka
 • (10) Exkluzivní frankatura 8 známkami TATRY 5 Kč
 • (10) Zajímavosti letecké známky ČSR 20 Kč z roku 1930
 • (12) Další ukázky archového materiálu známek Ruska
 • (16) Falklandské ostrovy (dokončení)
 • (18) Poukázky Zemské banky král. Českého
 • (24) Hrady a zámky na známkách z území ČSR (VII. část)
 • (26) Ústřední kurýrní služba v NDR (XIV. část)

AUS DEM INHALT

 • (1) Erster Probedruck von der Rotationsmaschine „Stickney“
 • (2) Zeitungsstempel­marken (Teil II)
 • (5) Ein bedeutendes Jubiläum von Dr. S. Šablatúra
 • (6) Erinnerung an Geburtstage von R. Kolář und E. Zmeták
 • (10) Interessante Frankatur mit 8 Marken TATRY 5 Kč
 • (10) Besonderheiten der Flugpostmarke 20 Kč aus dem Jahr 1930
 • (12) Weitere Beispiele von Bogenmaterial russischer Briefmarken
 • (16) Die Falklandinseln (Ende)
 • (18) Gutscheine der Landesbank des Königreiches Böhmen
 • (24) Burgen und Schlösser auf Marken vom Gebiet der ČSR (Teil VII)
 • (26) Zentraler Kurierdienst der DDR (Teil XIV)

FROM THE CONTENTS

 • (1) First trial print from the machine „Stickney“
 • (2) Newspaper fiscal stamps (Part II)
 • (5) An important anniversary of Dr. S. Šablatúra
 • (6) Remembering Birthdays of R. Kolář and E. Zmeták
 • (10) Interesting franking with 8 stamps TATRY 5 Kč
 • (10) Interesting about the 20 Kč airmail stamp from 1930
 • (12) Further examples of complete sheets of Russian Stamps
 • (16) The Falkland Islands (End)
 • (18) Vouchers of the „Zemská banka král. Českého“
 • (24) Fortresses and castles on stamps from ČSR territory (Part VII)
 • (26) The „Zentraler Kurierdienst“ courier mail in the GDR (Part XIV)