Tisk

3/2009

Pro objednání časopisu Merkur Revue, navštivte sekci „Objednávkový formulář“, kde vyplňte potřebné údaje a odešlete je.

Ukázky z aktuálního čísla 03/2009:

Z OBSAHU:

 • (1) Veletrh „Sběratel“, Praha 3. – 5. 9. 2009
 • (2) Vzácná celina z období platnosti známek SO 1920
 • (3) Essen 2009 – výstavy, kongresy, veletrh
 • (6) Mimořádná celistvost SSSR
 • (10) Sir H. Gilbert a New Foundland (dokončení)
 • (12) Přetiskové vydání Bosny a Hercegoviny
 • (15) Bankovka 500 korun (1985), Švédsko
 • (18) Hrady a zámky na známkách z území ČSR (IV)
 • (22) Oslavenci v roce 2009
 • (26) Ústřední kurýrní služba v NDR (XI)
 • (I.) Pošta Československá 1919 (II)

AUS DEM INHALT

 • (1) Sammlermesse „Sběratel“, Prag 3. – 5. 9. 2009
 • (2) Seltene Ganzsache aus der Zeit der Ausgabe „SO 1920“
 • (3) Essen 2009 – Ausstellung, Kongress, Messe
 • (6) Außergewöhnlicher Beleg aus der UdSSR
 • (10) Sir Humphrey Gilbert und Neufundland (Ende)
 • (12) Die Aufdruckausgabe von Bosnien und Herzegowina
 • (15) Die Banknote 500 Kronen (1985), Schweden
 • (18) Burgen und Schlösser auf Marken vom Gebiet der ČSR (IV)
 • (22) Jubilanten im Jahr 2009
 • (26) Zentraler Kurierdienst der DDR (XI)
 • (I.) Pošta Československá 1919 (II)

FROM THE CONTENTS

 • (1) Collectors Fair „Sběratel“, Prague, 3. – 5. 9. 2009
 • (2) Rare Stationery from the time of the „SO 1920“ issue
 • (3) Essen 2009 – Exhibition, Conference, Fair
 • (6) Exceptional item from the Soviet Union
 • (10) Sir Humphrey Gilbert and Newfoundland (end)
 • (12) The overprint issue of Bosnia and Herzegovina
 • (15) The 500 koruna Banknote (1985), Sweden
 • (18) Fortresses and castles on stamps from ČSR territory (IV)
 • (22) Jubilants in 2009
 • (26) The „Zentraler Kurierdienst“ courier mail in the GDR (XI)
 • (I.) Pošta Československá 1919 (II)