Tisk

2/2009

Pro objednání časopisu Merkur Revue, navštivte sekci „Objednávkový formulář“, kde vyplňte potřebné údaje a odešlete je.

Ukázky z aktuálního čísla 02/2009:

Z OBSAHU:

 • (1) Extrémní frankatury z období měn. reformy 1953
 • (2) Londýnský aršík (dokončení)
 • (7) Slovenská známková tvorba roku 2008
 • (10) Sir Humphrey Gilbert a New Foundland, I. část
 • (12) Poukázky Zemské banky Království Českého, II. část
 • (15) Rakouská emise 1850 v měně „centesimi“ – padělky
 • (18) Kurýrní služba amer. důstojníků z Prahy v roce 1919
 • (22) Pravda a spory o autorství
 • (25) Rekapitulace tiskových desek spěšných známek 2h SO 1920
 • (26) Ústřední kurýrní služba v NDR, X. část
 • (I.) Pošta Československá 1919 – vznik emise, I. část

AUS DEM INHALT

 • (1) Extreme Frankaturen aus der Zeit der Währungsreform 1953
 • (2) Der Londoner Miniblock aus dem Jahr 1943
 • (7) Die slowakischen Briefmarken des Jahres 2008
 • (10) Sir Humphrey Gilbert und Neufundland (I)
 • (12) Gutscheine der Landesbank des Königreiches Böhmen (II)
 • (15) Die österreichische Ausgabe 1850 „Centesimi“ – Fälschungen
 • (18) Kurierdienst der amerikanischen Offiziere aus Prag in 1919
 • (22) Die Wahrheit und Streitigkeiten über die Urheberschaft
 • (25) Übersicht der Druckplatten der Eilmarken 2h SO 1920
 • (26) Zentraler Kurierdienst der DDR (X)
 • (I.) Pošta Československá 1919 – die Entstehung der Ausgabe (I)

FROM THE CONTENTS

 • (1) Extreme frankings from the currency reform period of 1953
 • (2) The London minisheet from 1943
 • (7) Slovak Stamps of the Year 2008
 • (10) Sir Humphrey Gilbert and Newfoundland (I)
 • (12) Vouchers of the “Zemská banka král. Českého“ (II)
 • (15) The Austrian 1850 Issue „Centesimi“ – forgeries
 • (18) Courier service of the American officers from Prague in 1919
 • (22) The truth and disputes about authorship
 • (25) Overview of the plates of the special delivery stamp 2h SO1920
 • (26) The „Zentraler Kurierdienst“ courier mail in the GDR (X)
 • (I.) Pošta Československá 1919 – History of the issue (I)