Tisk

1/2009

Pro objednání časopisu Merkur Revue, navštivte sekci „Objednávkový formulář“, kde vyplňte potřebné údaje a odešlete je.

Ukázky z aktuálního čísla 01/2009:

Z OBSAHU:

 • (2) Londýnský aršík z roku 1943
 • (5) Čs. známková tvorba v roce 2008
 • (10) Barbados (dokončení)
 • (12) Poukázky Zemské banky království Českého (I)
 • (16) Neoficiální příležitostné celiny
 • (18) Vyznamenání spolkových zemí Rakouska
 • (20) Hrady a zámky na známkách z území ČSR (III)
 • (22) Zásilky diplomatické pošty Spojených států
 • (26) Ústřední kurýrní služba v NDR (IX)
 • (I) Anketa k české známkové tvorbě 2008
 • (III) PRAGA 2008 – hodnocení exponátů (III)

AUS DEM INHALT

 • (2) Der Londoner Miniblock aus dem Jahr 1943
 • (5) Die tschechischen Briefmarken des Jahres 2008
 • (10) Barbados (II)
 • (12) Gutscheine der Landesbank des Königreiches Böhmen (I)
 • (16) Privatganzsachen
 • (18) Auszeichnungen der österreichischen Bundesländer
 • (20) Burgen und Schlösser auf Marken vom Gebiet der ČSR (III)
 • (22) Sendungen der diplomatischen Post der U.S.A
 • (26) Zentraler Kurierdienst der DDR (IX)
 • (I) Umfrage zur tschechischen Briefmarkenpro­duktion 2008
 • (III) Praga 2008 – Bewertung der Exponate (III)

FROM THE CONTENTS

 • (2) The London minisheet from 1943
 • (5) Czech stamps of the year 2008
 • (10) Barbados (II)
 • (12) Vouchers of the „Zemská banka království Českého“ (I)
 • (16) Private postal stationery
 • (18) Decorations of the Austrian federal states
 • (20) Fortresses and castles on stamps from ČSR territory (III)
 • (22) Covers of the U.S. diplomatic mail
 • (26) The „Zentraler Kurierdienst“ courier mail in the GDR (IX)
 • (I) Inquiry to the Czech stamp production 2008
 • (III) Praga 2008 – Evaluation of the exhibits (III)