Tisk

5/2009

Pro objednání časopisu Merkur Revue, navštivte sekci „Objednávkový formulář“, kde vyplňte potřebné údaje a odešlete je.

Ukázky z aktuálního čísla 05/2009:

Z OBSAHU:

 • (1) 70 let od úmrtí Alfonse Muchy
 • (2) Tiskové nedokonalosti českých známek z roku 2009
 • (4) Novinové kolkové známky Rakouska (I. část)
 • (7) Výstava PREMIÉRA BRNO 2009
 • (8) Výstava Ivana Schurmanna a Vladimíra Droppy
 • (9) Ing. Mirko Valina (k 25. výročí úmrtí)
 • (16) Výstava L. & J. Knotkových k 60. narozeninám
 • (18) Hrady a zámky na známkách z území ČSR (VI. část)
 • (22) Falklandské ostrovy (I. část)
 • (26) Ústřední kurýrní služba v NDR ( XIII. část)
 • (vl. , IV.) Pošta Československá 1919 (III. část)

AUS DEM INHALT

 • (1) 70. Todestag von Alfons Mucha
 • (2) Druckfehler auf tschechischen Marken von 2009
 • (4) Zeitungsstempel­marken (Teil I)
 • (7) Ausstellung PREMIÉRA BRNO 2009
 • (8) Ausstellung von Ivan Schurmann und Vladimír Droppa
 • (9) Ing. Mirko Valina (zum 25. Todestag)
 • (16) Ausstellung zum 60. Geburtstag von L. & J. Knotek
 • (18) Burgen und Schlösser auf Marken vom Gebiet der ČSR (Teil VI)
 • (22) Die Falklandinseln (Teil I)
 • (26) Zentraler Kurierdienst der DDR (Teil XIII)
 • (Einlage S. IV) Pošta Československá 1919 (Teil III)

FROM THE CONTENTS

 • (1) 70 years from the death of Alphonse Mucha
 • (2) Printing errors on Czech stamps of 2009
 • (4) Newspaper fiscal stamps (Part I)
 • (7) Exhibition PREMIERA BRNO 2009
 • (8) Exhibition of Ivan Schurmann and Vladimír Droppa
 • (9) Ing. Mirko Valina (25th anniversary of his death)
 • (16) Exhibition to the 60th birthday of L. & J. Knotek
 • (18) Fortresses and castles on stamps from ČSR territory (Part VI)
 • (22) The Falkland Islands (Part I)
 • (26) The “Zentraler Kurierdienst“ courier mail in the GDR (Part XIII)
 • (Attachment p. IV) Pošta Československá 1919 (Part III)