Tisk

2/2013


Pro objednání časopisu Merkur Revue, navštivte sekci „Objednávkový formulář“, kde vyplňte potřebné údaje a odešlete je.

Vybrané články:

Z OBSAHU

 • (1) Geneze č. Řádu bílého lva
 • (4) Známky indických feudálních států (II)
 • (7) Specializace při sbírání známek SSSR (IV)
 • (10) Bitva o Jersey (III)
 • (12) Rakúské výplatné známky vydania 1908
 • (14) Zámorské územia Spojeného kráľovstvá (III)
 • (16) Na východ je cesta dlouhá (I)
 • (20) Šalamúnove ostrovy (I)
 • (I.) Neuvěřitelné nové „známky“ ČR (čb část I.)
 • (III.) Vzácný rakouský dopis z Moravy r. 1850 (čb část III.)
 • (33-36) Papírové peníze 1759 – 1918; samostatná příloha

 

AUS DEM INHALT

 • (1) Entstehung des Ordens des Weißen Löwen
 • (4) Briefmarken der indischen Feudalstaaten (II)
 • (7) Spezialisierung beim Sammeln der UdSSR-Briefmarken (IV)
 • (10) Die Schlacht um Jersey (III)
 • (12) Die österreichische Freimarkenausgabe 1908
 • (14) Überseegebiete des Vereinigten Königreichs (III)
 • (16) Der lange Weg nach Osten (I)
 • (20) Die Salomon-Inseln (I)
 • (I.) Unglaubliche neue tschechische „Briefmarken“
 • (III.) Seltener österreichischer Brief aus Mähren 1850
 • (33-36) Papiergeld 1759 – 1918; selbstständige Beilage

 

FROM THE CONTENTS

 • (1) Genesis of the Order of the White Lion
 • (4) Stamps of Indian Feudatory States (II)
 • (7) Specialization in USSR stamp collecting (IV)
 • (10) The Battle of Jersey (III)
 • (12) The Austrian postage stamp issue 1908
 • (14) Overseas Territories of the United Kingdom (III)
 • (16) The long way to the East (I)
 • (20) Solomon Islands (I)
 • (I.) Incredible new Czech “Stamps”
 • (III.) Rare Austrian cover from Moravia 1850 
 • (33-36) Paper money 1759 - 1918