Chyba
 • [sigplus] Critical error: Image gallery folder 2013/03 is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

Tisk

3/2013

[sigplus] Critical error: Image gallery folder 2013/03 is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

{gallery}2013/03{/gallery}


Pro objednání časopisu Merkur Revue, navštivte sekci „Objednávkový formulář“, kde vyplňte potřebné údaje a odešlete je.

Vybrané články:

Z OBSAHU

 • (1) Aršík „Květen 1945 – 1946“ – nová 25. deska
 • (2) „SO 1920“ – odlišná číslice „2“ na 13. ZP
 • (3) „TGM 1920“ – poštové použitie ve III. tarif. období
 • (5) Specializace při sbírání sovětských známek (V)
 • (8) Almanach – 90 let KF Alfonse Muchy v Brně
 • (9) Bitva o Jersey 1781 (IV)
 • (12) Geneze čs. řádu Bílého lva (II)
 • (13) Známky indických feudálních států – Bhópál (I)
 • (14) Šalamúnove ostrovy (II)
 • (17) Na východ je cesta dlouhá (II)
 • (20) „Hutchinsonovy“ dopisnice
 • (II) „Quo Vadis“ české vystavovatelství známek

 

AUS DEM INHALT

 • (1) Der Block „Mai 1945 – 1946“ – neue 25. Platte
 • (2) „SO 1920“ - unterschiedliche Zahl „2“ auf dem 13. Feld
 • (3) „TGM 1920“ – Postalische Verwendung im III. Tarifabschnitt
 • (5) Spezialisierung beim Sammeln der UdSSR-Briefmarken (V)
 • (8) Almanach – 90 Jahre des Philatelistenklubs Alfons Mucha in Brno
 • (9) Die Schlacht um Jersey 1781 (IV)
 • (12) Entstehung des tschechoslowakischen Ordens des Weißen Löwen (II)
 • (13) Briefmarken der indischen Feudalstaaten – Bhópál (I)
 • (14) Die Salomon-Inseln (II)
 • (17) Der lange Weg nach Osten (II)
 • (20) Die „Hutchinson“ Postkarten
 • (II)„Quo Vadis“ tschechisches Briefmarken-Ausstellungswesen

 

FROM THE CONTENTS

 • (1) Minisheet “May 1945 – 1946” – new 25th plate
 • (2) “SO 1920” – differing number “2” on 13th field
 • (3) “TGM 1920” – Postal use in the Third rate period
 • (5) Specialization in USSR stamp collecting (V)
 • (8) Almanach – 90 years of Alfons Mucha philatelist club in Brno
 • (9) The Battle of Jersey 1781 (IV)
 • (12) Genesis of the Czechoslovak Order of the White Lion (II)
 • (13) Stamps of Indian Feudatory States – Bhópál (I)
 • (14) Solomon Islands (II)
 • (17) The long way to the East (II)
 • (20) The „Hutchinson” postal cards
 • (II) „Quo Vadis“ Czech Stamp Exhibiting